Tehnička podrška uključuje:

  • Preporuka vrste cementa i tipa betona koji odgovara konkretnoj nameni.
  • Sugestije oko receptura, ugradnje, uslova za betoniranje
  • Podrška laboratorije za cement i beton u slučaju potrebe za detaljnijim analizama sastava cementa i ponašanja betona za čiju pripremu je korišćen Lafarge cement.
  • Pumpanje betona pomoću stabilnih ili pokretnih pumpi u zavisnosti od specifičnosti samog gradilišta
  • Transport svežeg betona od fabrike do mesta ugradnje shodno potrebama i dinamici gradilišta
  • Preporuka vrste cementa i tipa betona koji odgovara konkretnoj nameni.