Fabrike betona

Kompanija Lafarge raspolaže značajnim brojem fabrika betona, uključujući i mobilne fabrike postavljene na konkretna gradilišta, prilagođene svakom pojedinačnom projektu, sa kompletnim uslugama logistike, proizvodnje, kvaliteta i transporta betona. Ovakav pristup pruža fleksibilnost u smislu mogućnosti prilagođavanja svim zahtevima projekta (sa aspekta investitora, nadzora i izvođača radova).