Tehnička podrška

 • Pruzanje konsultantskih usluga u cilju projektovanja kolovoznih konstrukcija upotrebom metode stabilizacije i modifikacije materijala
 • Obilazak gradilišta i tehnička podrška prilikom izrade stabilizacije.
 • Usluge Lafarge laboratorije za geomehaniku:
  • Izlazak na teren i uzimanje reprezentativnih uzoraka materijala.
  • Spravljanje prethodnih mešavina radi određivanja tipa i optimalne količine hidrauličnog veziva.
  • Izdavanje predloga za vrstu i procenat odgovarajućeg veziva.
  • Provera zbijenosti i nosivosti izvedenih slojeva.