BeoSol 12,5

Vezivo za stabilizaciju 12,5 je pogodno za stabilizaciju drobljenog kamenog agregata i modifikaciju materijala loših karakteristika pri izgradnji puteva i platoa.

BeoSol 22,5

Vezivo za stabilizaciju 22,5 je pogodno za stabilizaciju/modifikaciju tla i rekonstrukciju puteva/platoa upotrebom postojećih materijala postupkom hladne reciklaže.

BeoSol 32,5

Vezivo za stabilizaciju 32,5 je pogodno za stabilizaciju/modifikaciju tla, rekonstrukciju puteva/platoa upotrebom postojećih materijala postupkom hladne reciklaže u slučajevima kada je tretirani materijal lošijih performansi (kvaliteta, sastava, nosivosti).